Pensiunea Retezat

Parcul National Retezat


Parcul Naţional Retezat s-a înfiinţat în anul 1935 la iniţiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes naţional şi internaţional, fiind recunoscut ca Rezervaţie a Biosferei din anul 1979.

Parcul Naţional Retezat este o lume a lacurilor presărate printre piscuri semeţe, a genţianelor, a smirdarului şi a altor mii de plante, a sprintenelor capre negre căţărate pe stânci, a ursului mormăitor, ascuns prin zmeuriş, a lupului sfios şi grijuliu cu puii lui, a marmotelor gălăgioase şi jucăuşe... O lume fremătând de viaţă!

Prin constituirea Parcului Naţional Retezat se urmăreşte protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic şi peisagistic. Parcul este Rezervaţie a Biosferei şi cuprinde o suprafaţă de 38.138 ha din Masivul Retezat-Godeanu. În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m şi peste 80 de lacuri glaciare, între care Lacul Bucura, care este cel mai mare lac glaciar din ţară. Parcul este renumit pentru diversitatea floristică şi faunistică, adăpostind aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 specii de reptile, 5 specii amfibieni.

Începând din anul 1999, Parcul Naţional Retezat are administraţie proprie. Din luna septembrie 2004, Parcul a devenit membru al fundaţiei PAN Parks, iar din anul 2007 este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000, în vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar.

  De ce merită să fie protejat?
 • pentru că este un loc unde natura a avut mai puţin de suferit din cauza intervenţiei oamenilor; 
 • pentru că aici pot fi găsite 1190 de specii de plante- peste o treime de speciile de plante din România;
 • pentru că aici există 90 de specii de plante endemice, care nu mai pot fi văzute nicăieri;
 • pentru că multe plante rare sau aflate în pericol, încă mai pot fi admirate în Retezat;
 • pentru că animalele îşi găsesc casă bună în pădurile şi jnepenişurile muntelui;
 • pentru că există un echilibru între carnivore şi ierbivore, astfel încât în Retezat pot fi văzuţi urşi, lupi şi râşi dar şi capre negre, cerbi, căprioare, mistreţi, iepuri şi multe alte vieţuitoare ;
 • pentru că 185 de specii de păsări trăiesc în Retezat;
  Pentru că...
 • trebuie ca şi urmaşii noştri să poată vedea toate acestea.

 

Click pentru mai multe fotografii